Hunskår, I., R. K. Lein, B. Niedźwiedzka, M. Sieradzka-Fleituch, H. Sletsjøe, og A. Stenhammer. «MedLibTrain Til Istanbul - Siste Stopp for Prosjektet?». SMH-Nytt, bd. 37, nr. 1, februar 2013, https://boap.uib.no/index.php/smhn/article/view/378.