Strømme, H. «Avanserte Søketeknikker for Systematiske Oversikter, Metodevurderinger Og Retningslinje»r. SMH-Nytt, Bd. 37, nr. 1, 1, https://boap.uib.no/index.php/smhn/article/view/343.