[1]
M. Ƙdegaard, SMH-nytt nr 1/2002, SMHN, bd. 27, nr. 1, 1.