[1]
S. Romuld, Hilsen fra redaksjonen - ved veis ende, SMHN, bd. 37, nr. 1, 1.