[1]
I. Hunskår, R. K. Lein, B. Niedźwiedzka, M. Sieradzka-Fleituch, H. Sletsjøe, og A. Stenhammer, «MedLibTrain til Istanbul - siste stopp for prosjektet?», SMH-nytt, bd. 37, nr. 1, feb. 2013.