[1]
H. Strømme, «Avanserte søketeknikker for systematiske oversikter, metodevurderinger og retningslinjer», SMH-nytt, bd. 37, nr. 1, feb. 2013.