[1]
H. Strømme, «Avanserte søketeknikker for systematiske oversikter, metodevurderinger og retningslinje»r, SMHN, bd. 37, nr. 1, 1.