[1]
C. T. Mjøs, «Å ta pulsen på helsebibliotekverdenen», SMH-nytt, bd. 37, nr. 1, feb. 2013.