[1]
I. Harboe, På søkekurs i York, SMHN, bd. 37, nr. 1, 1.