Ødegaard, M. (2015) «SMH-nytt nr 2/ 1994, vol. 1»9, SMH-nytt, 19(2). Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/smhn/article/view/842 (åpnet: 29januar2022).