Ødegaard, M. (2015) «SMH-nytt nr 1/ 1993, vol. 1»8, SMH-nytt, 18(1). Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/smhn/article/view/838 (åpnet: 17august2022).