Ødegaard, M. (1) SMH-nytt nr 1/2002, SMH-nytt, 27(1). Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/smhn/article/view/555 (åpnet: 21mai2022).