Buset, K. J. (2013) «Nytt fra styret», SMH-nytt, 37(1). Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/smhn/article/view/462 (åpnet: 10 desember 2023).