Buset, K. (1) Nytt fra styret, SMH-nytt, 37(1). Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/smhn/article/view/462 (åpnet: 30juni2022).