Romuld, S. (1) Hilsen fra redaksjonen - ved veis ende, SMH-nytt, 37(1). Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/smhn/article/view/441 (åpnet: 2juli2022).