Bolstad, R. (1) Milde måne!, SMH-nytt, 37(1). Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/smhn/article/view/379 (åpnet: 4juli2022).