Hunskår, I., Lein, R., Niedźwiedzka, B., Sieradzka-Fleituch, M., Sletsjøe, H. og Stenhammer, A. (1) MedLibTrain til Istanbul - siste stopp for prosjektet?, SMH-nytt, 37(1). Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/smhn/article/view/378 (åpnet: 30juni2022).