Kaalvik, H. (2013) «EBLIP i jakten på ny kunnskap!», SMH-nytt, 37(1). Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/smhn/article/view/376 (åpnet: 21 september 2023).