Kaalvik, H. (1) EBLIP i jakten på ny kunnskap!, SMH-nytt, 37(1). Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/smhn/article/view/376 (åpnet: 30juni2022).