Lein, R. og Hunskår, I. (1) Hvordan kan du bruke MedLibTrain-håndboka?, SMH-nytt, 37(1). Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/smhn/article/view/349 (åpnet: 30juni2022).