Underdal, H. (1) Vilje til endring : Avslutningsforedrag på SMH-dagene 2012, SMH-nytt, 37(1). Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/smhn/article/view/344 (åpnet: 30juni2022).