Strømme, H. (1) «Avanserte søketeknikker for systematiske oversikter, metodevurderinger og retningslinje»r, SMH-nytt, 37(1). Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/smhn/article/view/343 (åpnet: 2juli2022).