Mjøs, C. T. (2013) «Å ta pulsen på helsebibliotekverdenen», SMH-nytt, 37(1). Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/smhn/article/view/342 (åpnet: 10 desember 2023).