Mjøs, C. (1) Å ta pulsen på helsebibliotekverdenen, SMH-nytt, 37(1). Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/smhn/article/view/342 (åpnet: 30juni2022).