Gundersen, M. (1) En primadonna på Gjøvik, SMH-nytt, 37(1). Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/smhn/article/view/340 (åpnet: 2juli2022).