Aasen, S. (1) En studietur til USA høsten 2012, SMH-nytt, 37(1). Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/smhn/article/view/335 (åpnet: 2juli2022).