Harboe, I. (2013) «På søkekurs i York», SMH-nytt, 37(1). Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/smhn/article/view/332 (åpnet: 10 desember 2023).