Harboe, I. (1) På søkekurs i York, SMH-nytt, 37(1). Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/smhn/article/view/332 (åpnet: 30juni2022).