Velde, T. (1) Rapport fra Internet Librarian 2011, SMH-nytt, 37(1). Tilgjengelig på: https://boap.uib.no/index.php/smhn/article/view/317 (åpnet: 2juli2022).