Hunskår, Irene, Regina Lein, Barbara Niedźwiedzka, Małgorzata Sieradzka-Fleituch, Hege Sletsjøe, og Anne Stenhammer. 1. MedLibTrain Til Istanbul - Siste Stopp for Prosjektet?. SMH-Nytt 37 (1). https://boap.uib.no/index.php/smhn/article/view/378.