Lein, Regina, Irene Hunskår, Barbara Niedźwiedzka, Małgorzata Sieradzka-Fleituch, Hege Sletsjøe, og Anne Stenhammer. 1. Erfaringer Med Internasjonalt Samarbeid I MedLibTrain-Prosjektet. SMH-Nytt 37 (1). https://boap.uib.no/index.php/smhn/article/view/350.