Strømme, Hilde. 1. «Avanserte Søketeknikker for Systematiske Oversikter, Metodevurderinger Og Retningslinje»r. SMH-Nytt 37 (1). https://boap.uib.no/index.php/smhn/article/view/343.