BUSET, K. Nytt fra styret. SMH-nytt, v. 37, n. 1, 11.