ROMULD, S. Hilsen fra redaksjonen - ved veis ende. SMH-nytt, v. 37, n. 1, 11.