BOLSTAD, R. Milde måne!. SMH-nytt, v. 37, n. 1, 11.