HUNSKÅR, I.; LEIN, R.; NIEDŹWIEDZKA, B.; SIERADZKA-FLEITUCH, M.; SLETSJØE, H.; STENHAMMER, A. MedLibTrain til Istanbul - siste stopp for prosjektet?. SMH-nytt, v. 37, n. 1, 11.