LEIN, R.; HUNSKÅR, I. Hvordan kan du bruke MedLibTrain-håndboka?. SMH-nytt, v. 37, n. 1, 11.