STRØMME, H. Avanserte søketeknikker for systematiske oversikter, metodevurderinger og retningslinjer. SMH-nytt, v. 37, n. 1, 11.