MJØS, C. Å ta pulsen på helsebibliotekverdenen. SMH-nytt, v. 37, n. 1, 11.