GUNDERSEN, M. En primadonna på Gjøvik. SMH-nytt, v. 37, n. 1, 11.