AASEN, S. En studietur til USA høsten 2012. SMH-nytt, v. 37, n. 1, 11.