VELDE, T. Rapport fra Internet Librarian 2011. SMH-nytt, v. 37, n. 1, 11.