Ƙdegaard, M. (1). SMH-nytt nr 1/2002. SMH-Nytt, 27(1). Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/smhn/article/view/555