Buset, K. J. (2013). Nytt fra styret. SMH-Nytt, 37(1). Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/smhn/article/view/462