Romuld, S. E. (2013). Hilsen fra redaksjonen - ved veis ende. SMH-Nytt, 37(1). Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/smhn/article/view/441