Hunskår, I., Lein, R. K., Niedźwiedzka, B., Sieradzka-Fleituch, M., Sletsjøe, H., & Stenhammer, A. (2013). MedLibTrain til Istanbul - siste stopp for prosjektet?. SMH-Nytt, 37(1). Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/smhn/article/view/378