Lein, R., & Hunskår, I. (1). Hvordan kan du bruke MedLibTrain-håndboka?. SMH-Nytt, 37(1). Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/smhn/article/view/349