Strømme, H. (2013). Avanserte søketeknikker for systematiske oversikter, metodevurderinger og retningslinjer. SMH-nytt, 37(1). Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/smhn/article/view/343