Mjøs, C. (1). Å ta pulsen på helsebibliotekverdenen. SMH-Nytt, 37(1). Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/smhn/article/view/342