Aasen, S. (1). En studietur til USA høsten 2012. SMH-Nytt, 37(1). Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/smhn/article/view/335